Patron

Co to jest Idea Olimpijska, co to hasło oznacza?

Nowożytny ruch olimpijski jest nierozłącznie związany z nazwiskiem francuskiego barona Pierr’a de Cubertina, który przyznając światu olimpiady głosił hasło, „że zawody sportowe winny zastąpić wojny i konflikty, a młodzież całego świata zamiast walczyć na frontach wojennych powinna mierzyć swe siły na stadionach”. Jak znamienne były to słowa. Sześć lat później w Paryżu, zebrali się przedstawiciele kilkunastu organizacji sportowych, by w dniu
25 czerwca 1894 wskrzesić olimpiady, a co za tym idzie cały ruch olimpijski oraz ideologię olimpizmu, która okazała się ponadczasowa i ponadnarodowa.
Zgodnie z antyczną genezą olimpiad, pierwsze igrzyska odbyły się w Atenach 5 kwietnia 1896 roku.
Dziś już każdy wie, co to olimpiada, olimpijczyk, igrzyska.

O akceptacji olimpizmu świadczy jego ukierunkowany charakter, idea otwartości na przyszłość dla wszystkich ras, narodów, kultur i światopoglądów oraz stawiający sobie za cel najwyższy – pokój i szczęście człowieka.

Sama olimpijska idea, w starożytnej Grecji wyrażała się w systemie wychowania (kalokagatia), zakładającym pełny i harmonijny, intelektualny i moralny rozwój jednostki, świadomej swojej panhelleńskiej, narodowej, kulturowej i klasowej tożsamości. Ideę olimpijską z tradycji helleńskiej przejęli animatorzy nowożytnych igrzysk olimpijskich.

Nowożytny ruch olimpijski realizuje ideę olimpijską poprzez popieranie rozwoju sportu oraz sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju. Od 1896 roku, igrzyskom olimpijskim towarzyszy hasło wyrażone w języku łacińskim: Citius – Altius – Fortius, co oznacza: szybciej – wyżej – silniej. Autorem jest przyjaciel Coubertina dominikanin Henri le Didon. Treść tego hasła odnosi się nie tylko do wysiłku fizycznego lecz obejmuje także cele moralne i estetyczne. Przyjęło się na całym świecie i stanowi ważny wyróżnik współczesnej filozofii olimpijskiej.

Właściwie  jedną  z  podstawowych  filarów  olimpijskiej  ideologii  jest  fair play. Co ciekawe, do 1974 roku, kiedy to Francuski Komitet ds. Fair Play podjął się kodyfikacji tego pojęcia, nikt dokładnie nie wiedział, co to takiego. Ile było słowników, ile encyklopedii, tyle interpretacji hasła “fair play”: “prawidłowe zachowanie się w czasie gry; równość pod względem warunków i możliwości, jakimi dysponuje zawodnik”, “uczciwość w grze, rywalizacji, dyskusji”, “lojalność w zawodach sportowych”, “respektowanie reguł, postawa wzajemnego poszanowania”, “gra honorowa”. Czymże więc jest te fair play? Uczciwością? Szczerością? Lojalnością? Czy wyraża się tylko w poszanowaniu przeciwnika, przestrzeganiu reguł gry, honorowym podejściu do walki? Czy to piękny gest, szlachetna postawa, panowanie nad złymi podszeptami? Pierwszy raz pojęcia tego użył…. William Szekspir w dramacie “Król Jan”, i to w 1555 roku! A propos: “Zwycięstwo uzyskane w nierównej walce lub jakimś chytrym sposobem nie tylko traci swą wartość, ale pozostawia również niesmak, nie ma najmniejszego sensu!”, jak mawiała Elżbieta Krzesińska.

Z pojęciem fair play wiąże się enigmatycznie brzmiące, greckie “Arete”…. “Arete”, czyli dzielność, odwaga, honor, cnota. To w najogólniejszym znaczeniu “męstwo”, tak jak je pojmował stan rycerski; to właśnie, co człowieka czyni dzielnym i herosem. Za wzorem homeryckiego herosa i człowiek helleński jest prawdziwie szczęśliwy, gdy się wykazał, że jest wśród rówieśników pierwszy, że się wyróżnia i góruje.

Przy okazji, zatrzymajmy się przy innej, antycznej wartości: piękna, estetyki – tej, którą dziś nazywamy czasem – “duchem”. Było to uświęcenie fair play, wywodzące się z zamiłowania do piękna w ogóle. Bowiem Grecy zwracali więcej uwagi na styl niż na rekordy. Bo sport jest pięknem i dobrem. Antyczne igrzyska nie były celem samym w sobie, sport zawarł sojusz z kulturą i sztuką, która podnosiła ich rangę, uwydatniała piękno. Baron de Coubertin pragnął, aby igrzyska, jednocząc młodzież całego świata, rozwijały doskonałość mięśni, walory intelektu i moralnego piękna. Dlatego mawiał:
“W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój”.

Aby ludzie kierowali się w sporcie i w życiu zasadami fair play, należy ich do tego wychować. Baron Pierre de Coubertin wskrzeszając Nowożytne Igrzyska Olimpijskie miał nadzieję, że dzięki nim można promować rozwój fizycznych i moralnych wartości, aby budować lepszy i bezpieczniejszy świat. Wartości olimpijskie można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważny, obok innych, drogowskaz życiowy.
Wychowanie olimpijskie może być pomocnym instrumentem w wychowaniu młodzieży. W edukacji olimpijskiej zwraca się szczególną uwagę na zasady fair play w sporcie i w życiu codziennym, unikaniu rozmaitych form przemocy, pozostających w wyraźnej sprzeczności z założeniami sportu olimpijskiego. Wychowanie olimpijskie zwiększa szansę na samorealizację uczniów, rozbudza potrzebę własnego doskonalenia się, pogłębiania wiedzy o świecie i człowieku, umiejętności w zakresie pielęgnacji ciała i ducha, wartości etycznych i estetycznych. Nadal widoczne i żywe są wzory odwołujące się do starożytnej filozofii greckiej Olimpii.

Na zakończenie przytoczymy kilka słów wypowiedzianych przez barona de Coubertin: „W czasach obecnych, tak pełnych wspaniałych możliwości, a z drugiej strony obfitujących w tyle niebezpieczeństw, nowoczesny olimpizm ma być szkołą etycznego ideału i czystości moralnej, wytrzymałości fizycznej i cielesnej siły. “ Oczywistym jest, że gdybyśmy stosowali olimpijskie idee zarówno w sporcie, jak i w życiu świat byłby piękniejszy. Zależy to jednak od nas…

Citius – Altius – Fortius, co oznacza: szybciej – wyżej – silniej.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż Idea Olimpijska jest tym, co:
– reprezentuje uniwersalne wartości, z którymi może identyfikować się każdy;
– zwraca uwagę na wartości, które powinny być bliskie każdemu młodemu człowiekowi;
– pozwala rozwijać w młodym ciele takie wartości jak: uczciwość, wiara w zwycięstwo,
poszanowanie drugiego człowieka, czystość moralna, wytrzymałość fizyczna, wrażliwość,
praca w grupie, tolerancja, współzawodnictwo.

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Dane kontaktowe:

Adres:
Sokołowo 55,
62-600 Koło
tel. 63 26 17 179
fax. 63 26 27 103
e-mail: gimnazjum_sokolowo@poczta.onet.pl